2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS)
   Continguts
Tema Subtema
Lectura exploratòria Text de Le Point, nº 1000, 1991 "La politique. Le livre, une étape obligatoire de l'ascension politique".
Els indicis externs per la comprensió. El paratexte.
Construcció del significat global.
Els matisos dins de les paraules Text de Madame Bovary de G. Flaubert.
Propietats gramaticals.
Propietats demàntiques.
Temes i camps lexicals Text de l'avare de Molière.
Nocions de camp lexical.
Del camp lexical a l'idea.
Les marques de l'afectivitat Text de Le testament de F. Villon.
Marques del juici personal.
Sentit propi.
Conotacions.
Emocions.
Anàlisi de l'enunciació Article de la revista Sciences humaines, nº 82, 1998 "De la distinction au plaisir".
La funció del contexte per l'anàlisi del text.
La relació del autor amb el lector a través del text.
Els paramètres de la comunicació per la comprensió d'un text.