2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quina ha estat l'evolució de l'estudi científic de la memòria, des de finals del segle XIX fins l'actualitat. A3
A7
Conèixer les dades més rellevants sobre l'estructura i el funcionament la memòria humana que s'han acumulat des de mitjans del segle XX, així com les principals propostes teòriques que s'han realitzat A3
Conèixer en profunditat com s'ha realitzat l'estudi de la memòria humana des de l'orientació de la psicologia cognitiva A3
A7
Identificar els elements i variables importants en els experiments sobre la memòria A3
A11
B14
Interpretar els resultats dels experiments sobre la memòria i relacionar-los amb els objectius i hipòtesis plantejades A3
A11
B1
B3
B14
Entrenar-se en els procediments utilitzats en la investigació sobre la memòria A3
B27
C2
Integrar la informació procedent de diferents fonts B1
B17
Analitzar de forma crítica la informació obtinguda, tant a partir del professor com de les lectures realitzades sobre la matèria B1
B3
B14
B17
Prendre conciència de la importància de la utilització del mètode científic en l'estudi dels processos psicològics bàsics B14