2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES
   Continguts
Tema Subtema
1. Introducció. Elements introductoris
2. Metodologia d'enquestes. 2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.
3. Metodologia d'observació. 3.1. Observació sistemàtica.

3.2. Observació no sistemàtica.

3.3. Sistemes de registre d'observació.

3.4. Fiabilitat de l'observació.