2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES
   Avaluació
  Descripció Pes
Altres

Exercici Pràctic individual

Fins a 7 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assignatura s'avaluarà amb un examen final d'opció múltiple de 50 o 60 ítems amb 3 o 4 opcions de resposta.