2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Codi 11161232
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Web
Descripció general - Augmentar els coneixements sobre la presentació i el disseny d’una enquesta, especialment sobre la correcta redacció d’ítems, els diferents tipus d’ítems i de formats de resposta existents i les escales de mesura de les variables. - Millorar els coneixements sobre la codificació de dades, sobre com s’han d’organitzar les dades abans d’analitzar-les amb el programa estadístic SPSS. - Consolidar els coneixements sobre els principals anàlisis estadístics que es poden realitzar en l’àmbit de les enquestes i de les escales d’actitud. - Proporcionar coneixements i destreses sobre els anàlisis estadístics, la interpretació i la manipulació de dades que es poden dur a terme amb el programa SPSS, especialment en el cas que s’analitzin les dades procedents d’una enquesta i d’una escala d’actitud.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent