2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  EL MÓN ACTUAL I
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura EL MÓN ACTUAL I Codi 12082015
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Quart Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Adreça electrònica josep.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
Descripció general Exposició global i pormenoritzada dels processos politics, socials, ideologics i economics, des del final de la II guerra mondial fins l'octubre del 1973.