2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 8 12
 
Sessió Magistral
40 40 80
Treballs
13 26 39
Estudis previs
4 0 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
4 0 4
 
Atenció personalitzada
2 1 3
 
Proves de desenvolupament
1 6 7
Proves objectives de preguntes curtes
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat