2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Que l'alumne comprengui els processos de debat en historiografia A1
Que l'alumne aprengui a posicionar-se en els debats B6
Que l'alumne sigui capaç de comprendre els textos analitzats A4
Que l'alumne sigui capaç d'exposar els seus punts de vista amb rigor i claredat B1