2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
   Continguts
Tema Subtema
Introducció- Justificació dels temes. -
El debat sobre la naturalesa del Règim. -
Els antecedents: La II Republica. -
La guerra civil.
El cami de Franco cap al poder.
L'estado campamental.
Els origens de la feixistitzacio durant la GC.
L'etapa algida del proces de feixistitzacio.
El Regim durant els anys de la 2ªGM.
La primera desfeixistitzacio.
L'etapa nacional-catòlica.
el pla d'estabilitzacio.
Tecnocracia i desarrolisme.
El final del Règim.
-