2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 15 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 10 20
Debats
8 30 38
Pràctiques a través de TIC
0 4 4
Treballs
0 10 10
 
Atenció personalitzada
11 0 11
 
Proves de Desenvolupament
5 15 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat