2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
   Avaluació
  Descripció Pes
Debats Lectura obligatoria. Exposicio a classe 40%
Pràctiques a través de TIC Proves de compliment de recerca de materials a la xarxa o d'altre tipus.
Es comptabilitza juntament amb l'assistència
-
Proves de Desenvolupament On l’alumne haurà de demostrar la comprensió dels conceptes fonamentals i debats relacionats amb cada tema 50%
Altres

Recerca de materials a la xarxa i assistència

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Proves de comprensió i seguiment de lectures: 50% Participació com a ponent en els debats i participació sense ponències, i en llistes de discussió: 40% Proves de compliment de recerca de materials a la xarxa o d'altre tipus: 10%