2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Assistència i participació a classe. 10%
Seminaris Participació en seminaris on es comentaran textes històrics, llibres i articles.
Comentari de text
25%
Proves de Desenvolupament Dues proves, la primera a la meitat del quadrimestre (aquesta amb material) i l'altra al final. 65%
 
Altres comentaris i segona convocatòria