2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL Codi 12091005
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
GIMENO SUBIRANA, MARIA CARMEN
Adreça electrònica carmen.gimeno@urv.cat
Professors/es
GIMENO SUBIRANA, MARIA CARMEN
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
Descripció general Estudi i experimentació de conceptes i tècniques bàsiques per a l'elaboració, i comentari de mapes i gràfics, i aplicar aquests coneixements mitjançant tècniques actuals. Introduint l’estudi de treball de camp, de recollida, anàlisi i tractament de les dades geogràfiques.