2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA Codi 12091006
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
GIMENO SUBIRANA, MARIA CARMEN
Adreça electrònica carmen.gimeno@urv.cat
Professors/es
GIMENO SUBIRANA, MARIA CARMEN
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
Descripció general Estudi i experimentació de les bases tècniques en geografia. Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per elaborar cartografia temàtica. Així com, adquirir les tècniques de disseny assistit per ordinador (CAD) per realitzar-la. Interpretar les fotografies aèries i els ortofotomapes com a eines cartogràfiques per a la realització de treballs sobre el medi.