2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Codi 12092221
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SORONELLAS JUNCOSA, JORDI
Adreça electrònica jordi.soronellas@urv.cat
Professors/es
SORONELLAS JUNCOSA, JORDI
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Aquesta assignatura optativa té com a finalitat explorar teòrica i meteorològicament les relacions entre el clima local i la urbanització de l'espai, tant des de la perspectiva de la modificació topoc-climàtica induïda per la urbanització, com de l'adaptació arquitectònica i urbanística a les condicions climàtiques; així com avaluar la influència de la contaminació atmosfèrica sobre el clima local i regional.