2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA POLÍTICA
   Competències
Codi  
A1 Conèixer les diferents teories i debats antropològics.
A2 Redactar una ressenya crítica sobre un article o llibre antropològic.
A3 Analitzar i valorar críticament les aportacions més destacades de la teoria antropològica.
A4 Comprensió dels principals problemes que afecten als processos de transformació social.
A5 Adquisició de les capacitats i coneixements especialitzats que permetin la comprensió d'un problema social particular
A6 Adquisició d'una significativa experiència pràctica en projectes d'etnografia, així com en el disseny de projectes d'abast multidisciplinar on s'ha de saber ubicar el rol de l'antropòleg.
B1 Reconeixement i sensibilitat per la diversitat ètnica i cultural.
B3 Aprendre a aprendre
B4 Capacitat crítica davant la xenofòbia i el racisme
B5 Resoldre problemes de forma efectiva
B6 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B7 Capacitat crítica davant dels sistemes experts i burocràtics de la modernitat (discursos i pràctiques biomèdics, pedagògics, etc.)
B8 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B9 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B11 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia