2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA POLÍTICA
   Continguts
Tema Subtema
I. Un marc teòric I.1. Conceptes bàsics
I.2. El desenvolupament de l'A.P.
II.El poder i les seves racionalitzacions II.1. Estratificació social i sistemes polítics
II.2. El poder i el privilegi
II.3. Poder formal i informal
II.4. L'Estat: algunes consideracions
III. Tema monogràfic Tema a escollir al principi de curs