2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i recollida d'informació sobre els coneixements previs dels alumnes
Sessió Magistral Exposició de la part teòrica del programa
Presentacions / exposicions Presentació de temes i/o lectures prèviament preparats pels alumnes, sobre els quals es realitzarà una discussió a classe.
Pràctiques de camp/sortides Programació d'una sortida a una representació, projecció o exposició relacionades amb el temari.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Presentació de les bases de dades i altres recursos telemàtics disponibles sobre literatura grega i tradició clàssica.