2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA LLATINA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització d'un assaig. 60%
Presentacions / exposicions Exposició de temes encarregats. 10%
Proves de desenvolupament Pràctiques i exercicis escrits 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: Revisió de l'assaig (si escau), i realització d'una prova escrita (si escau), en funció del nivell assolit en la primera convocatòria.