2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Fonts d'informació
Bàsica

Dundes, Alan (1965): The study of folklore. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Finnegan, Ruth (1992): Oral tradition and the verbal arts: A guide to research practices. Londres: Routledge.

Genette, Gérard (1993): Ficción y dicción. Barcelona: Lumen. (Fiction et diction. París: Seuil 1991.)

Hobsbawm, Eric J.; i Terence Ranger (1989): L’invent de la tradició. Vic: Eumo. (The invention of tradition. 2ª ed. Cambridge: Cambridge U. P. 1992.)

Kapferer, Jean-Noël (1989): Rumores. Barcelona: Plaza & Janés.

Martí, Josep (1996): El folklorismo: Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.

Oriol, Carme (2002): Introducció a l'Etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.

Oriol, Carme; i Josep M. Pujol. (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya

Roviró, Ignasi( 1992): “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica”. Ausa nº 128–129: 71–104.

Pisanty, Valentina (1995): Cómo se lee un cuento popular. Barcelona: Paidós [ed. original en italià 1993].

Sánchez Carretero, Cristina i Dorothy Noyes (2000): Performance, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa.

Tuson, Amparo (1995):’anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries 1995.

Uther, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. Folklore Fellows Communications. 284-286. 3 vols. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Complementària