2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
   Competències
Codi  
A3 Conèixer la història de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes
A5 Conèixer els mètodes de la crítica literària catalana
A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
A18 Saber fer recerca historicoliterària en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia