2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Valoració de l'exposició oral 15%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Seguiment del treball de l'alumne a classe 15%
Treballs Elaboració d'un treball monogràfic tutoritzat 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria