2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA ACTUAL
   Competències
Codi  
A4 Conèixer els autors i les obres dels diferents períodes de la literatura catalana
A5 Conèixer els mètodes de la crítica literària catalana
A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia