2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA ACTUAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte i recollir informació de l'alumnat. Presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Els alumnes llegeixen i preparen -amb bibliografia suggerida- comentaris crítics sobre tres llibres (contes, poemes i/o una novel·la) i sobre seleccions de textos proposades pel professor. No es tracta de treballs, sinó de reflexions personals i anotacions. Posteriorment, a classe, es treballen conjuntament aquestes anàlisis textuals.
Treballs Els alumnes duen a terme un estudi monogràfic relacionat amb els temes treballats a classe guiat pel professor.
Sessió Magistral Explicacions teoricopràctiques del professor sobre els continguts de l'assignatura obertes al diàleg amb els alumnes. Es tracta de sessions-seminari on, rere els plantejaments teòrics, es treballa sobre models i casos pràctics.