2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Competències
Codi  
A11 Conèixer les bases de la comunicació humana
A15 Poder formar-se una opinió crítica sobre un text
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger