2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre oralment : converses en llengua francesa A11
A12
A13
B4
B13
C1
C2
C3
C4
Comprendre textos escrits en llengua francesa A11
A12
A13
A15
B13
C1
C2
C3
C4
Expressar-se oralment A11
A12
A16
B4
B5
C1
C3
C4
Expressar-se per escrit A11
A12
A15
A16
B4
C1
C3
C4