2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Treballs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Proves orals
Proves pràctiques
Proves objectives de preguntes curtes
Descripció
S'atendran personalment els alumnes durant les hores especificades d'atenció a l'alumnat.