2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conéixer les principals perspectives teòriques per l'anàlisi de la comunicació de masses. A11
A15
A16
A17
B3
B4
B6
C3
Comprendre la dicotomia entre comunicació i informació A11
A14
A15
B3
B4
C3
Valorar la importància dels mitjans de comunicació en la societat actual. A11
A15
B3
B6
C3
Discriminar el context en que té lloc la comunicació i els elements que hi intervenen. A11
A14
A15
B3
B4
C3
Prendre consciència del paper i el comportament de l'audiència dins la societat de la informació A11
A15
A17
B3
B10
B12
C3
Analitzar de forma crítica als mitjans de comunicació. A6
A11
A15
A17
B3
B4
B6
C3