2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLATÍ
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques pràctiques setmanals

30%
Altres

parcials i final

70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria