2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR6 Tenir habilitats per formular hipòtesis dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  AR7 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurotoxicología i/o Psicofarmacologia
  AR11 Planificar, executar i explicar experiments i saber informar-se en l’ambit de la salut mental
  AR12 Saber emprar la bibliografia científica
  AR13 Tenir la capacitat per emprar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un projecte de recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BR2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BR5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BR6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BR7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BR9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BR12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BR14 Planificació i organització
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  Recerca
  CR1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del màster.
  CR2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CR3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el màster.
  CR4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CR6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (compte d'altres i/o emprenedoria) (Orientació professional)