2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR3 Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal i patològica
  AR5 Compendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
  AR6 Tenir habilitats per formular hipòtesis dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  AR7 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurotoxicología i/o Psicofarmacologia
Tipus B Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BR2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BR6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BR14 Planificació i organització
  BR16 Sensibilitat pel medi ambient
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  Recerca
  CR1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del màster.
  CR2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CR4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.