2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ Codi 15051206
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.bodoque@urv.cat
Professors/es
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Web
Descripció general El curs vol introduir a una anàlisi comprensiva de la marginació social en la qual s'emfasitzen les articulacions entre processos socials i imatges culturals. En la primera part es dóna compte de la multiplicitat d'aproximacions parcials que les Ciències Socials han anat aportant a la construcció del concepte de marginació social, a partir, sobretot, de les demandes d'intervenció en temes que es plantegen com a problemes socials. Mentre que a la segona part, es fa un recorregut a través de les principals teories socioantropològiques sobre la marginació social. En els dos últims temes s'analitzen les principals aportacions específiques de l'antropologia a la qüestió.