2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
   Competències
Codi  
A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A13 Utilitzar la mediació com estratègia d’intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
A17 Treballar amb els comportaments que representen un risc per al sistema client, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
A18 Defensar persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B11 Capacitat analítica i de síntesi
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món