2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne serà acompanyat durant tot el quadrimestre en el
desenvolupament de les diferents activiats marcades per
l'assignatura i que són avaluades.
L'atenció es realitzarà segons l'horari estipulat de tutories a despatx.