2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Prova escrita de preguntes curtes. 60%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'un cas pràctic plantejat pel professor 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria