2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
   Fonts d'informació
Bàsica
. Amorós, Pere (1993) Metodologia d'intervenció en medi obert. BCN. Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis i Formació Especialitzada.

. Arrieta, Lola i Moresco, Marisa. (1992) Educar des de el conflicto. Madrid. CSS

. Asociación cultural La Kalle. (1995) Educación de calle. Hacia un modelo de intervención en marginación juvenil. Madrid. Popular

. Audusseau-Pauchard, Martine (1997) Adoptar un hijo hoy. BCN. Planeta

. Barudy, Jorge (1998). El dolor invisible de la infància. BCN. Paidos

. Bonal, Ramon. La pedagogia al carrer. Claret. Col·lecció Els Daus, 106

. Cirillo, Stefano.(1991) Niños maltratados. BCN. Paidós.

. Cirillo, Stefano (1993) Famílias en crisis y acogimiento familiar. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales.

. Colom, A.L. Modelos de intervención socioeducativa. (1987). Madrid. Narcea

. Cyrulnik, Boris. Los patitos feos. La resiliència: una infancia infeliz no determina la vida. Gedisa.

. Freire, Paulo. Pedagogia del oprimido. (1988). Madrid. Siglo XXI

. Gamella, Juan. La historia de Julián. Popular, núm. 5

. Guerau, Faustino. El educador de calle (1987). BCN. Roselló.

. Intebi Irene V. Abuso sexual infantil en las mejores familias. (1998): BCN. Gránica.

. Lloret, Antoni. L'infant maltractat (1983). BCN. Univers de l'Index

. Martínez Requena, Enrique. La calle es de todos (1982). Popular

. Martínez Requena, Enrique. Cachorros de nadie. Madrid. Popular, núm. 5

. Mateo Pérez, Maria Rosa. (1995) ¿Por qué adoptar en otro país? (1995).BCN. CIES

. Ministerio de Asuntos Sociales. Necesidades de la infancia y protección infantil. Fundamentación teòrica, clasificación y criterios educativos (1995) Madrid.

. Ministerio de Asuntos Sociales. Infancia y sociedad.

. Mondragon, Jasone i tTrigueros, Isabel. Manual de pràcticas de trabajo social con menores (1993). Madrid. Siglo XXI

. Paul Ochotorena, J. Arruabarrena, M.I. Manual de Protección Infantil (1996). BCN. Masson

. Pioneros, educación en libertad (1989). Madrid. Popular.

. Siegel E. Stephanie. Su hijo adoptado (1992). BCN. Paidós

. Thellier, Giller. Metodologia de l'acció educativa. Col·lecció Arnau d'Escala, núm. 2

. Triseliotis, John. El trabajo de grupo en la adopción y el acogimiento familiar (1993) Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
. Valverde, Jesús. El proceso de inadaptación social. Popular, núm. 3. Madrid
Complementària