2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories de comunicació i comportament del consumidor, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals comunicació comercial. A7
Poder avaluar els elements principals del mix de promoció (comunicacions) i de les seves tècniques de mesura, tant des d'un aspecte teòric com pràctic: Anuncis (publicitat), vendes personals, promocions de venda, relacions públiques, esponsorship, marketing directe, etc. A7
Poder portar a terme una petita campanya de publicitat per una marca concreta. B5
Desenvolupar les capacitats creatives. B1
B4
B5
Poder presentar/comunicar i defendre una proposta per una campnaya de publicitat. C2
C5