2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentacións 30
Proves objectives de tipus test Examen tipus test a final de semestre 50
Proves pràctiques Treballs pràctics all larg del semestre 20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaulació de la segona convocatòria serà basada 100% en examen tipus test.