2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1 Les comunicacions integrades de marketing
Introducció a la comunicació comercial
El mix de comunicació
Les comunicacions integrades
Els nous mitjans
Tema 2 El procés de comunicació comercial Introducció a la teoria de la comunicació
El procés de comunicació
La comunicació en la societat del consum
La teoria AIDA
Comunicació i semiòtica
Tema 3 Psicologia i comportament del consumidor i la comunicació comercial Introducció a l’estudi del consumidor i la seva relació amb la comunicació
La percepció i la comunicació
L’organització de la percepció a davant de la comunicació comercial
La publicitat subliminal i els límits de la percepció
Tema 4 La Publicitat i la comunicació creativa Els camins creatiu de la publicitat
Les estratègies creatives
Tema 5 Les agències de comunicació i publicitat Introducció a l’agència de publicitat
Tipus de agències
Estructura i organització de l’agència
Els departament i les seves funcions
Els individus i els seus rols
Sistemes de remuneració
El pressupost de comunicació
Tema 6 Els mitjans de comunicació Definicions dels mitjans de comunicació
‘Above the line’ & ‘Below the line’
Característiques del principals mitjans
La situació dels mitjans a Espanya
Tema 7 Les promocions de venda Introducció, definició i usos de les promocions de venda
La situació actual a Espanya
Els objectius i els incentius de les Promocions de Venda pel que fa al seus públics objectius
Què es pot aconseguir i què no es pot esperar d’una promoció de venda
Les característiques de les promocions eficaces
Tema 8 La comunicació a Internet Introducció a la comunicació a Internet
El procés de comunicació a Internet
Característiques de les comunicacions a Internet
Tipus d’anuncis a Internet
Diferències entre anuncis ‘online’ i ‘offline’
El push i pull de la web
L’eficàcia de la publicitat a la web
Tema 9 Les relacions públiques & l’esponsorització Introducció i definicions
La funció de les relacions publiques
L’esponsorització
Tema 10 La venda personal Introducció i definició de la ‘venda personal’
El perfil del venedor
El procés i les tècniques de venda
Tema 11 Tendències actuals en la comunicació comercial Aquest tema tracta les principals tendències en el món de la comunicació comercial. Per tant, el programa de l’assignatura no pot especificar quines seran aquestes tendències durant el semestre. El material per aquesta sessió es podrà trobar a la web de l’assignatura durant el llarg del semestre.