2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL
   Fonts d'informació
Bàsica

· Dossier/Recull d’articles i lectures preparats pels professors.

· La Web de l’assignatura.

· Llibre: O’Guinn, T, Allen, C. & Semenik, R. (2004) Publicidad y Comunicación integral de marca (Tercera edició). Editorial Thomson.

Complementària

·          DIEZ DE CASTRO, E. & MARTIN ARMARIO, E. & SNACHEZ FRANCO, M. (2002) Comunicaciones de marketing. Pirámide. Madrid

·          TELLIS, G. & REDONDO, I.(2002) Estrategias de publicidad y promoción. Pearson Educación. Madrid

·          ORTEGA, ENRIQUE, (1997).La Communicacion Publicitaria.Pirámide.

·          DÍEZ DE CASTRO, ENRIQUE I MARTÍN ARMARIO, ENRIQUE, (1993) . Planificación Publicitaria. Pirámide.

·          SABATÉ, JOAN, (1997). La Publicitat. Enciclopèdia Catalana.

·          TOSCANI, O. (1996). Adiós a la Publicidad. Omega. Barcelona.

·          ROCA, M. (2000) Yo soy aquel negrito: Los anuncios que marcaron nuestra vida. Martínez roca. Barcelona.

·          BASSAT, L. (2000) El libro rojo de las marcas: como construir marcas de éxito. Espasa. Barcelona.

·          DIEZ MEDRANO, J.(1999). La publicitat boca a boca. ¿Una mordedura sin antídoto? Grupo. Madrid.