2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DRET DE SOCIETATS
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament DESARROLLAR LAS PREGUNTAS PUESTAS POR EL PROFESOR BASADAS EN LA GUIA DOCENTE. 70
Proves pràctiques RESOLVER CASOS PRACTICOS DURANTE EL CURSO 30
 
Altres comentaris i segona convocatòria

LA NOTA FINAL CONSTA DE DOS PARTES: LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA FINAL DE CURSO (70% DEL TOTAL) Y LOS CASOS PRÁCTICOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO (30%)

EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA NOTA FINAL SERÁ EXCLUSIVAMENTE LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA FINAL (100%)