2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Resolució de casos pràctics, participació a classe comentaris i cerca per internet de webs importants per a la matèria. 30%
Proves de Desenvolupament Prova de desenvolupament de la matèria explicada a classe. 62%
Altres

Debats: Es realitzarán dos debats al llarg del curs i serán avaluats juntament amb la resta de les proves.

8%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Han de realitzar unes tasques pràctiques que representen un 30 per cent de la puntuació. Es fan per grups. Si suspèn un, suspén tot el grup. Les corregeix la professora. Avaluació: Es tindràn en compte les tasques (30% de la nota), es tindrà en compte l'assistència, s'avaluen continguts i s'avaluen habilitats (treball en grup, presentació i elaboració dels treballs, aplicació pràctica dels continguts, etc.) Per fer l'avaluació continuada es necessari l'assistència al 80% de les clases. També es tindrán en compte els debats realitzats a classe.