2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA
   Continguts
Tema Subtema
PART I L’ADMINISTRACIÓ I EL SEU ORDENAMENT 1. El Concepte d’Administració i de Dret Administratiu
2. Les fonts del Dret Administratiu (I): enumeració,importància i classificació de les fonts del dret administratiu; la Constitució; la llei formal i les disposicions normatives amb força de llei
3. Les fonts del Dret Administratiu (II): el reglament administratiu; el costum ;els principis generals del dret; els tractats internacionals i el dret de la UE
4. Els actes administratius i el procediment administratiu: l’acte administratiu; la teoria del silenci administratiu; eficàcia de l’acte administratiu; invalidesa de l’acte administratiu;. el procediment administratiu
5. L’autotutel•la de l’Administració i la justícia administrativa: els recursos administratius; el recurs contenciós administratiu; la responsabilitat de l’Administració
PART II ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 6. L’ organització administrativa (I) : conceptes generals
7. L’ organització administrativa (II): l’Administració de l’Estat espanyol i L’Administració de Catalunya
PART III DRET ADMINISTRATIU ECONÒMIC: SERVEIS PÚBLICS I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS SECTORS ECONÒMICS 9. Antecedents històrics i perspectiva constitucional de l’activitat econòmica de l’Administració: l’Estat com a operador econòmic; el model econòmic de la Constitució espanyola; la iniciativa pública econòmica (art. 128 de la CE).
10. L’Empresa pública : activitat econòmica i servei públic; l’empresa pública en l’ordenament comunitari; el règim jurídic del Serveis Públics a L’Estat espanyol; el règim jurídic de l’empresa pública a l’Estat Espanyol.
11. L’activitat de foment de l’Administració: concepte i antecedents històrics; l’activitat de foment i Estat social. Previsions constitucionals; règim jurídic de les subvencions; les ajudes públiques en el Dret comunitari.
12. La defensa de la competència: el control del mercat i la lliure competència; Dret comunitari i Dret espanyol de la competència; la tutela administrativa de dret de lliure competència.