2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria els alumnes podran escollir entre dues opcions. Realitzar una avluació continuada basada en els exercicis pràctics que puntuaran un 30 per cent de la nota definitiva i finalment un treball de recerca o l'examen final que puntuaran el 70 per cent de la nota definitiva. O bé realitzar directament l'examen final amb continguts teòrics i pràctics al 100 per cent. En segona convocatoria els alumnes s'avaluaran mitjkançant un examen final amb continguts teòrics i pràctics al 100 per cent