2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MACROECONOMIA II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MACROECONOMIA II Codi 16061012
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
FERRÉ CARRACEDO, MONTSERRAT
Adreça electrònica mariajose.perez@urv.cat
Professors/es
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Web
Descripció general Desenvolupament i anàlisi de l'evolució de variables macroeconòmiques fonamentals (PIB, tipus d'interès, tipus de canvi, inflació, taxa d'atur, etc.) a curt i a llarg termini. Amb aquesta finalitat s'utilitzaran models que permetin comprendre les relacions entre les variables i els efectes de polítiques macroeconòmiques.