2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Adquirir coneixements bàsics d'àlgebra i anàlisi matemàtica de funcions reals de variable real A4
A11
B2
B3
2. Aplicar els instruments matemàtics necessaris per poder desenvolupar la resta d'assignatures relacionades. A4
A11
B2
B3
3. Adquirir el raonament lògic i analític que permeti resoldre problemes. B2
B3
4. Familiaritzar-se amb el llenguatge i els instruments matemàtics B2
B3
5. Analitzar gràficament el comportament de les diferents magnituds econòmiques. A11
B2
B3
6. Utilitzar el càlcul diferencial per a resoldre problemes econòmics d'optimització. A11
B2
B3