2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Proves que inclouen resolució de problemes on l’alumne ha de reflectir que ha assolit els coneixements pràctics de l’assignatura. 70%
Proves objectives de tipus test Proves que inclouen preguntes teòriques i pràctiques amb diferents alternatives de resposta. 10%
Proves objectives de preguntes curtes Proves que inclouen preguntes teòriques curtes on l’alumne ha de demostrar que ha assolit els coneixements teòrics desenvolupats a l’aula. 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es faran dues proves d'Avaluació Continuada, els continguts de les quals seran eliminatoris respecte de la prova final. Cadascuna de les proves constarà de diferents preguntes, amb la tipologia i ponderació descrita. La segona convocatòria els estudiants s'examinaran de la totalitat del programa de l'assignatura.