2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA II
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs: objectius, continguts, metodologies, avaluació, eines, planificació i temporalització.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Pràctica autònoma de resolució d'exercicis
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Resolució d'exercicis amb programari lliure.