2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA II
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA/16061103


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
 
Altres comentaris
Són necessaris els coneixements de les assignatures Introducció a les Matemàtiques Empresarials (extracurricular) i Anàlisi Matemàtica I