2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Analitzar l'evolució i la situació econòmica d'un territori A3
2. Utilitzar les tècniques i instruments d'economia aplicada A10
A11
3. Utilitzar aplicatius informàtics relacionats amb l'anàlisi de dades A10
A11
C2
4. Recercar, sistematitzar i interpretar la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques nacionals i internacionals A8
A10
5. Identificar les variables que expliquen l'evolució de l'activitat econòmica i la renda d'un territori A8
A10
6. Interpretar els resultats obtinguts d'aplicar les tècniques d'anàlisi econòmica A5
7. Dissenyar i elaborar un informe que expliqui la realitat econòmica d'un territori A3
A5
C5
8. Treballar en equip en el disseny d'informes econòmics B5
9. Resoldre eficaçment problemes que sorgeixen en la recerca d'informació i l'ús d'aplicatius informàtics B2
10. Potenciar la creativitat en sintetitzar la informació i argumentar l'informe econòmic B3
11. Incentivar la motivació i l'esforç en aconseguir el pla de treball dissenyat per l'alumne B1